Quản lý rủi ro

Chúng tôi chỉ có mục đích hổ trợ người Việt Nam tiếp cận giao tiếp thanh toán quốc tế khi các thanh toán ở nước ngoài không có phép giao dịch từ Việt Nam, ngoài ra ví điện tử giúp các thanh toán được đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Hàng hóa và dịch vụ được cung cấp không phải do cá nhân hay doanh nghiệp thuộc hệ thống Webmoney Transfer thực hiện. Chúng tôi là dịch vụ độc lập, có quyền đưa ra những quyết định về giá cả hàng hóa và dịch vụ. Các doanh nghiệp thuộc hệ thống Webmoney Transfer không nhận được bất cứ hoa hồng nào từ những dịch vụ cung cấp ở trên.

Chứng chỉ mà Hệ thống Webmoney Transfer cung cấp là để khẳng định những thông tin liên lạc của người sử dụng là chính xác, chứ không hề có ý nghĩa hệ thống Webmoney có mối quan hệ với công việc kinh doanh của các khách hàng sử dụng Webmoney.

Tài nguyên của chúng tôi

BTC-E
$7,734.14
Bitcoin
0.17226 BTC
Perfect Money
$8,406.77
Perfect Money EUR
132.31 EUR
WebMoney
$5,419.59
VietComBank
159,220,401 đ
Đông Á Bank
51,113,286 đ
VietinBank
108,225,679 đ
Á Châu Bank
76,882,536 đ

PerfectMoney merchant

U5553623